Sony monitor broadcastowy 25″ PVM-A250

Sony monitor broadcastowy 25″ PVM-A250 2K Full HD do pracy w terenie, postprodukcji, wozach transmisyjnych; wyświetlanie metadanych kamery i obiektywu oraz funkcja Picture & Picture; szeroki kąt widzenia, monitorowanie.

Monitor PVM-A250 ma wiodącą w branży, lekką i cienką obudowę – waży 6,1 kg i jest około 40% cieńszy niż poprzedni model PVM-2541A. Dzięki temu użytkownicy mogą stosować ten monitor w szerszym zakresie zastosowań, w tym w takich jak monitoring w terenie i instalacja na ścianie monitorów oraz w wozie transmisyjnym.

Innowacyjny kąt widzenia

Monitor PVM-A250 jest wyposażony w panel TRIMASTER EL™ OLED i oferuje najszerszy kąt widzenia ze wszystkich profesjonalnych płaskich monitorów dostępnych na rynku.

Wierne odtwarzanie czerni

Kluczową zaletą wyświetlacza TRIMASTER EL jest to, że można w nim wyłączyć każdy piksel. Żadna inna technologia wyświetlacza nie oferuje takiej funkcji. Natomiast wyświetlacz TRIMASTER EL pozwala dokładnie odtworzyć czerń każdym pikselem, dzięki czemu użytkownicy mogą ocenić każdy obraz zgodnie z zawartością sygnału.

Dokładne odwzorowanie kolorów

Technologia OLED Super Top Emission firmy Sony nie tylko oferuje szeroką gamę kolorów z wysoką czystością trzech barw podstawowych, ale także zachowuje tę gamę w całym zakresie luminacji. TRIMASTER EL to doskonały wyświetlacz do wiernej reprodukcji obrazu. Dzięki technologii OLED użytkownicy mogą jednocześnie widzieć szczegóły w czerni oraz kolory.

Szybka reakcja, praktycznie bez efektu rozmycia ruchomych obrazów

Czas reakcji monitora TRIMASTER EL (mierzony w mikrosekundach, μs) jest dużo krótszy niż w przypadku monitora LCD (mierzony w milisekundach, ms).* Tak szybki czas reakcji zwiększa możliwości zastosowania, np. w transmisjach sportowych.

* Wyniki testów firmy Sony.


 • Uniwersalność wejść wideo

  Monitor PVM-A250 jest wyposażony we wbudowane standardowe interfejsy wejściowe: 3G/HD/SD-SDI (x2), wejście HDMI (HDCP) (x1) oraz kompozytowe (x1).

  Uniwersalność wejść komputerowych

  Interfejs HDMI/DVI umożliwia odbieranie wielu rodzajów sygnału komputerowego. Obsługiwany jest zakres rozdzielczości od 640 x 480 do 1680 x 1050 pikseli.

  Opcjonalny zestaw ochronny

  Opcjonalny zestaw ochronny BKM-PP25 obejmuje antyrefleksyjny panel ochronny do 25-calowego monitora oraz ochraniacze narożne, które chronią monitor przed zarysowaniem i uszkodzeniem.

  * Opcjonalnego zestawu ochronnego nie można używać razem z zestawem montażowym do szafy typu rack.

  Przystosowanie do mocowania typu jarzmowego i VESA

  Monitor PVM-A250 ma na bokach otwory na mocowanie typu jarzmowego. To mocowanie jest wygodne podczas montażu monitora na wysięgniku lub stojaku na monitor w terenie. Na tylnym panelu każdego monitora znajdują się również otwory w rozstawie 100 mm do montażu mocowania typu VESA.


 • Panel przyłączeniowy

  Choć monitory są cienkie, z tyłu mają panel przyłączeniowy, który umożliwia utrzymanie porządku w okablowaniu. Zapewnia to oszczędność miejsca oraz wygodę podłączania kabli.

  Monitor przebiegu sygnału, wektoroskop i wyświetlanie miernika poziomu dźwięku

  Na ekranie można wyświetlać przebieg sygnału wejściowego oraz wektoroskop z wbudowanym w wejście SDI miernikiem poziomu dźwięku 2-kanałowego. Zarówno monitor przebiegu sygnału, jak i wektoroskop mają różne tryby, w tym funkcję zoomowania (w obszarze od 0 do 20 IRE) z monitorem przebiegu sygnału oraz funkcję zoomowania (w środkowym czarnym obszarze) z wektoroskopem, co umożliwia regulację balansu bieli. Można również wyświetlać przebieg sygnału określonej linii. W połączeniu z funkcją Picture & Picture* monitor przebiegu sygnału i wektoroskop mogą monitorować sygnały z dwóch kamer. Ponadto miernik poziomu dźwięku może wyświetlać osadzony sygnał audio z wejścia SDI lub HDMI. Może wyświetlać na ekranie kanały od 1 do 8 lub od 9 do 16.

  * Obsługa przez V1.1

  Funkcja ustawiania ostrości kamery

  Monitor PVM-A250 może kontrolować poziom przysłony sygnału wideo oraz wyświetlać na ekranie obrazy o zaostrzonych krawędziach, co ułatwia kamerze ustawienie ostrości. Ponadto zaostrzone krawędzie mogą być wyświetlane w wybranych przez użytkownika kolorach (białym, czerwonym, zielonym, niebieskim i żółtym), co umożliwia jeszcze bardziej precyzyjne ustawienie ostrości.

  Tryb podwajania linii obrazu* w celu sprawdzenia kolejności półobrazów i funkcja kodu czasowego

  Monitor PVM-A250 zapewnia dostęp do trybu podwajania linii, który jest pomocny podczas sprawdzania kolejności półobrazów i migotania linii. Ponadto na górze lub na dole obrazu można wyświetlać kod czasowy LTC i VITC.

  * Obsługa przez V1.1

  Automatyczna regulacja balansu bieli*Monitor PVM-A250 wykorzystuje opartą na oprogramowaniu funkcję kalibracji temperatury barwowej (balansu bieli) o nazwie Monitor_AutoWhiteAdjustment. W połączeniu z komputerem i dostępnymi w sprzedaży narzędziami kalibracyjnymi* funkcja ta umożliwia prostą regulację balansu bieli monitora.

  * Konica Minolta CA-210/CA-310/CS-200, DK-Technologies PM5639/06, X-Rite i1 Pro/i1 Pro2, Photo Research PR‑655/670, Klein K-10 i JETI specbos 1211.

  *Obsługa przez V1.1

  Funkcja Picture & Picture*

  Wyjątkowa funkcja Picture & Picture monitora PVM-A250 umożliwia jednoczesne wyświetlanie na ekranie monitora dwóch sygnałów wejściowych. Funkcja ta pomaga w regulacji kolorów i ustawieniu kadrów kamery. Dostępne są różne tryby: dwa kadry obok siebie, czyszczenie, łączenie, różnicowanie i automatyczne przełączanie wejść. Funkcja ta działa, gdy sygnałami wejściowymi są synchroniczne sygnały SDI.

  * Obsługa przez V1.1

  Sygnał wejściowy 2K (2048 x 1080) i funkcja przesuwania obrazu*

  Monitor PVM-A250 może wyświetlać sygnał wejściowy 2K (o rozdzielczości 2048 x 1080). Sygnał 2K jest wyświetlany na dwa sposoby — jako pełny obraz 2K skalowany do ekranu Full HD (1920 x 1080) lub jako wyświetlanie natywnego sygnału 2K z funkcją przesuwania obrazu.

  * Obsługa przez V1.1

  Funkcja wyświetlania metadanych kamery/obiektywu i kontrolek na ekranie*

  Monitor PVM-A250 może wyświetlać zestaw metadanych kamery i obiektywu systemu kamery zgodnie ze standardem SMPTE RDD-18, zatytułowanym Acquisition Metadata Sets for Video Camera Parameters. Ponadto monitory te obsługują także podzestaw prywatnych metadanych firmy Sony.** Monitor jest również wyposażony w funkcję wyświetlania lampek kontrolnych (tally) na ekranie w trzech kolorach: czerwonym, zielonym i żółtym. Pozycję wyświetlania lampek kontrolnych można zmieniać, wybierając górną lub dolną część ekranu.

  * Obsługa przez V1.1

  ** Nie wszystkie metadane są obsługiwane.

  Funkcje konwersji obrazu anamorficznego i Active Format Description (AFD)*

  Funkcja konwersji obrazu anamorficznego** monitora prawidłowo wyświetla ściśnięte poziomo sygnały 3G/HD-SDI z systemu kamery na planie zdjęciowym. Sygnały obejmują dwa główne systemy: systemy 16:9 1920 x 1080 (1280 x 720) i sygnały 17:9 2048 x 1080. Sygnały te mogą być odpowiednio wyświetlane na ekranie monitora. Funkcja Active Format Description (AFD)*** także czyta flagę danych pomocniczych na sygnale SDI i może konwertować w górę obraz w rozdzielczości SD, aby wyświetlać go automatycznie na ekranie o rozdzielczości Full HD. Jest to osiągane poprzez dostosowanie rozdzielczości i proporcji obrazu.< br>
  * Obsługa przez V1.1

  ** Obsługiwane są tylko sygnały 3G/HD-SDI i dual-link HD-SDI.

  *** Obsługiwane są tylko sygnały SD-SDI.

  Wyświetlanie siatki, dwa znaczniki środka i funkcje obracania*

  Funkcja wyświetlania siatki wyświetla wiele pionowych i poziomych linii, co pomaga użytkownikom w sprawdzeniu kompozycji obrazu. Oprócz standardowego znacznika środka 1 dostępny jest także znacznik środka 2. Ten drugi znacznik umożliwia łatwiejsze sprawdzenie ostrości środkowej części. Funkcja obracania (Flip) umożliwia odwrócenie obrazu do normalnego widoku, pionowo lub poziomo.

  * Obsługa przez V1.1

  Ustawienie Power-on i port USB 2.0 do zasilania (+5 V, 500 mA)*

  Ustawienie Power-on umożliwia użytkownikom dokonanie wyboru podczas uruchamiania monitora; do dostępnych opcji należą ostatnia pamięć, ustawienia użytkownika i ustawienia fabryczne. Użytkownicy mogą szybko i precyzyjnie ustawić monitor. Funkcja ta jest bardzo użyteczna w przypadku wynajmowanego sprzętu. Ponadto port USB 2.0 może dostarczać zasilanie 5 V do zewnętrznych urządzeń.

  * Obsługa przez V1.1

  Ustawienia użytkownika z blokadą hasłem i szybkie przejście do konfiguracji klawiszy funkcyjnych*

  Gdy ten sam monitor jest używany przez wielu użytkowników, każdy z nich może zapisać swoje dane ustawień i w razie potrzeby przywrócić te dane. Uwalnia to użytkownika od czasochłonnego i powtarzalnego zadania wprowadzania ustawień. Gdy ten sam monitor jest używany przez wielu użytkowników, każdy użytkownik może zarejestrować swoje hasło dla temperatury barwowej i danych ustawień użytkownika. Dzięki temu użytkownik może prawidłowo wywołać poprzednie dane ustawień użytkownika, a ponadto informacje o ustawieniach są zabezpieczone przed nieuprawnionym użyciem. W celu poprawy szybkości konfiguracji klawiszy F użytkownik może szybciej przejść do ekranu menu ustawień, naciskając kilkakrotnie klawisz funkcyjny.

  * Obsługa przez V1.1


 • Optymalna konwersja I/P o niskim opóźnieniu

  System konwersji I/P zapewnia automatycznie zoptymalizowane przetwarzanie sygnału w zależności od sygnałów wejściowych, charakteryzujące się niskim opóźnieniem (mniej niż 0,5 pola). Jest to pomocna funkcja podczas edycji i monitorowania szybko zmieniających się obrazów oraz przy synchronizacji dźwięku z obrazem.

  Narzędzie do aktualizacji oprogramowania układowego wielu monitorów*

  Oprogramowanie układowe wielu monitorów z serii PVM-A i LMD-A podłączonych do tej samej sieci Ethernet można zaktualizować, wykonując prostą czynność. Jest to wydajne rozwiązanie dla dużej infrastruktury.

  * Obsługa przez V1.1

Monitor dostępny jest w naszym sklepie

Parametry obrazu

Panel Panel OLED
Rozmiar obrazu (przekątna) 623,4 mm (24 5/8 cala)
Efektywny rozmiar obrazu (w poziomie × w pionie) 543,4 x 305,6 mm (21 1/2 x 12 1/8 cala)
Rozdzielczość (poziomo x pionowo) 1920 x 1080 pikseli (Full HD)
Proporcje 16:9
Układ sterujący panelem 10-bitowy RGB
Kąt widzenia (specyfikacja panelu) 89°/89°/89°/89° (typowy) (w górę/dół/lewo/prawo przy współczynniku kontrastu > 10:1)

Wejście

Wejście kompozytowe BNC (x1), 1,0 Vp-p ±3 dB z synchronizacją ujemną
SDI Wejście BNC (x2)
Wejście HDMI HDMI (x1) (zgodne z HDCP)
Wejście audio Gniazdo stereofoniczne minijack (x1), -5 dBu, 47 kΩ lub więcej
Równoległe złącze zdalnego sterowania 8-stykowe złącze modułowe RJ-45 (x1) (z możliwością przypisywania styków)
Szeregowe złącze zdalnego sterowania (LAN) Złącze modułowe RJ-45 (x1) (Ethernet, 10BASE-T/100BASE-TX)
Wejście DC

Wyjście

Wyjście kompozytowe BNC (x1), z pętlą zwrotną, z automatycznym terminatorem 75 Ω
Wyjście SDI BNC (x2)
Amplituda sygnału wyjściowego: 800 mVp-p ±10%
Impedancja wyjściowa: 75 Ω, sygnał niezbalansowany
Monitor audio Wyjście Gniazdo mini jack stereo (x1)
Głośnik (wbudowany) Wyjście 1,0 W (monofoniczny)
Wyjście słuchawkowe Gniazdo mini jack stereo (x1)

Dane ogólne

Zasilanie Prąd przemienny od 100 V do 240 V, od 1,3 A do 0,6 A, 50/60 Hz
Pobór mocy Ok. 115 W (maks.)
Ok. 80 W (przeciętny pobór mocy w domyślnym stanie)
Temperatura pracy Od 0°C do 35°C
Zalecana: od 20°C do 30°C
Wilgotność w środowisku pracy Od 30% do 85% (bez kondensacji)
Temperatura podczas pracy Od –20°C do +60°C
Wilgotność podczas przechowywania/transportu Od 0% do 90%
Ciśnienie podczas pracy/ przechowywania/transportu Od 700 do 1060 hPa
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 581,0 x 386,6 x 65,5 mm* (bez nóżek monitora)
581,0 x 409,1 x 165,0 mm (z nóżkami monitora)
Waga Ok. 6,1 kg
W zestawie Akcesoria Przewód zasilania prądem przemiennym (1),
Uchwyt do wtyczki zasilania (1),
Wskazówki wstępne (1),
Płyta CD-ROM (1)
Opcjonalne akcesoria Stojak na monitor SU-561,
Zestaw ochronny BKM-PP25
*Bez elementów wystających.
Share Button
HERE
HERE
HERE
HERE
HERE
HERE
HERE
HERE
HERE
HERE