Sony monitor broadcastowy 25″ PVM-A250

Sony monitor broadcastowy 25″ PVM-A250 2K Full HD do pracy w terenie, postprodukcji, wozach transmisyjnych; wyświetlanie metadanych kamery i obiektywu oraz funkcja Picture & Picture; szeroki kąt widzenia, monitorowanie.

Monitor PVM-A250 ma wiodącą w branży, lekką i cienką obudowę – waży 6,1 kg i jest około 40% cieńszy niż poprzedni model PVM-2541A. Dzięki temu użytkownicy mogą stosować ten monitor w szerszym zakresie zastosowań, w tym w takich jak monitoring w terenie i instalacja na ścianie monitorów oraz w wozie transmisyjnym.

Innowacyjny kąt widzenia

Monitor PVM-A250 jest wyposażony w panel TRIMASTER EL™ OLED i oferuje najszerszy kąt widzenia ze wszystkich profesjonalnych płaskich monitorów dostępnych na rynku.

Wierne odtwarzanie czerni

Kluczową zaletą wyświetlacza TRIMASTER EL jest to, że można w nim wyłączyć każdy piksel. Żadna inna technologia wyświetlacza nie oferuje takiej funkcji. Natomiast wyświetlacz TRIMASTER EL pozwala dokładnie odtworzyć czerń każdym pikselem, dzięki czemu użytkownicy mogą ocenić każdy obraz zgodnie z zawartością sygnału.

Dokładne odwzorowanie kolorów

Technologia OLED Super Top Emission firmy Sony nie tylko oferuje szeroką gamę kolorów z wysoką czystością trzech barw podstawowych, ale także zachowuje tę gamę w całym zakresie luminacji. TRIMASTER EL to doskonały wyświetlacz do wiernej reprodukcji obrazu. Dzięki technologii OLED użytkownicy mogą jednocześnie widzieć szczegóły w czerni oraz kolory.

Szybka reakcja, praktycznie bez efektu rozmycia ruchomych obrazów

Czas reakcji monitora TRIMASTER EL (mierzony w mikrosekundach, μs) jest dużo krótszy niż w przypadku monitora LCD (mierzony w milisekundach, ms).* Tak szybki czas reakcji zwiększa możliwości zastosowania, np. w transmisjach sportowych.

* Wyniki testów firmy Sony.


 • Uniwersalność wejść wideo

  Monitor PVM-A250 jest wyposażony we wbudowane standardowe interfejsy wejściowe: 3G/HD/SD-SDI (x2), wejście HDMI (HDCP) (x1) oraz kompozytowe (x1).

  Uniwersalność wejść komputerowych

  Interfejs HDMI/DVI umożliwia odbieranie wielu rodzajów sygnału komputerowego. Obsługiwany jest zakres rozdzielczości od 640 x 480 do 1680 x 1050 pikseli.

  Opcjonalny zestaw ochronny

  Opcjonalny zestaw ochronny BKM-PP25 obejmuje antyrefleksyjny panel ochronny do 25-calowego monitora oraz ochraniacze narożne, które chronią monitor przed zarysowaniem i uszkodzeniem.

  * Opcjonalnego zestawu ochronnego nie można używać razem z zestawem montażowym do szafy typu rack.

  Przystosowanie do mocowania typu jarzmowego i VESA

  Monitor PVM-A250 ma na bokach otwory na mocowanie typu jarzmowego. To mocowanie jest wygodne podczas montażu monitora na wysięgniku lub stojaku na monitor w terenie. Na tylnym panelu każdego monitora znajdują się również otwory w rozstawie 100 mm do montażu mocowania typu VESA.


 • Panel przyłączeniowy

  Choć monitory są cienkie, z tyłu mają panel przyłączeniowy, który umożliwia utrzymanie porządku w okablowaniu. Zapewnia to oszczędność miejsca oraz wygodę podłączania kabli.

  Monitor przebiegu sygnału, wektoroskop i wyświetlanie miernika poziomu dźwięku

  Na ekranie można wyświetlać przebieg sygnału wejściowego oraz wektoroskop z wbudowanym w wejście SDI miernikiem poziomu dźwięku 2-kanałowego. Zarówno monitor przebiegu sygnału, jak i wektoroskop mają różne tryby, w tym funkcję zoomowania (w obszarze od 0 do 20 IRE) z monitorem przebiegu sygnału oraz funkcję zoomowania (w środkowym czarnym obszarze) z wektoroskopem, co umożliwia regulację balansu bieli. Można również wyświetlać przebieg sygnału określonej linii. W połączeniu z funkcją Picture & Picture* monitor przebiegu sygnału i wektoroskop mogą monitorować sygnały z dwóch kamer. Ponadto miernik poziomu dźwięku może wyświetlać osadzony sygnał audio z wejścia SDI lub HDMI. Może wyświetlać na ekranie kanały od 1 do 8 lub od 9 do 16.

  * Obsługa przez V1.1

  Funkcja ustawiania ostrości kamery

  Monitor PVM-A250 może kontrolować poziom przysłony sygnału wideo oraz wyświetlać na ekranie obrazy o zaostrzonych krawędziach, co ułatwia kamerze ustawienie ostrości. Ponadto zaostrzone krawędzie mogą być wyświetlane w wybranych przez użytkownika kolorach (białym, czerwonym, zielonym, niebieskim i żółtym), co umożliwia jeszcze bardziej precyzyjne ustawienie ostrości.

  Tryb podwajania linii obrazu* w celu sprawdzenia kolejności półobrazów i funkcja kodu czasowego

  Monitor PVM-A250 zapewnia dostęp do trybu podwajania linii, który jest pomocny podczas sprawdzania kolejności półobrazów i migotania linii. Ponadto na górze lub na dole obrazu można wyświetlać kod czasowy LTC i VITC.

  * Obsługa przez V1.1

  Automatyczna regulacja balansu bieli*Monitor PVM-A250 wykorzystuje opartą na oprogramowaniu funkcję kalibracji temperatury barwowej (balansu bieli) o nazwie Monitor_AutoWhiteAdjustment. W połączeniu z komputerem i dostępnymi w sprzedaży narzędziami kalibracyjnymi* funkcja ta umożliwia prostą regulację balansu bieli monitora.

  * Konica Minolta CA-210/CA-310/CS-200, DK-Technologies PM5639/06, X-Rite i1 Pro/i1 Pro2, Photo Research PR‑655/670, Klein K-10 i JETI specbos 1211.

  *Obsługa przez V1.1

  Funkcja Picture & Picture*

  Wyjątkowa funkcja Picture & Picture monitora PVM-A250 umożliwia jednoczesne wyświetlanie na ekranie monitora dwóch sygnałów wejściowych. Funkcja ta pomaga w regulacji kolorów i ustawieniu kadrów kamery. Dostępne są różne tryby: dwa kadry obok siebie, czyszczenie, łączenie, różnicowanie i automatyczne przełączanie wejść. Funkcja ta działa, gdy sygnałami wejściowymi są synchroniczne sygnały SDI.

  * Obsługa przez V1.1

  Sygnał wejściowy 2K (2048 x 1080) i funkcja przesuwania obrazu*

  Monitor PVM-A250 może wyświetlać sygnał wejściowy 2K (o rozdzielczości 2048 x 1080). Sygnał 2K jest wyświetlany na dwa sposoby — jako pełny obraz 2K skalowany do ekranu Full HD (1920 x 1080) lub jako wyświetlanie natywnego sygnału 2K z funkcją przesuwania obrazu.

  * Obsługa przez V1.1

  Funkcja wyświetlania metadanych kamery/obiektywu i kontrolek na ekranie*

  Monitor PVM-A250 może wyświetlać zestaw metadanych kamery i obiektywu systemu kamery zgodnie ze standardem SMPTE RDD-18, zatytułowanym Acquisition Metadata Sets for Video Camera Parameters. Ponadto monitory te obsługują także podzestaw prywatnych metadanych firmy Sony.** Monitor jest również wyposażony w funkcję wyświetlania lampek kontrolnych (tally) na ekranie w trzech kolorach: czerwonym, zielonym i żółtym. Pozycję wyświetlania lampek kontrolnych można zmieniać, wybierając górną lub dolną część ekranu.

  * Obsługa przez V1.1

  ** Nie wszystkie metadane są obsługiwane.

  Funkcje konwersji obrazu anamorficznego i Active Format Description (AFD)*

  Funkcja konwersji obrazu anamorficznego** monitora prawidłowo wyświetla ściśnięte poziomo sygnały 3G/HD-SDI z systemu kamery na planie zdjęciowym. Sygnały obejmują dwa główne systemy: systemy 16:9 1920 x 1080 (1280 x 720) i sygnały 17:9 2048 x 1080. Sygnały te mogą być odpowiednio wyświetlane na ekranie monitora. Funkcja Active Format Description (AFD)*** także czyta flagę danych pomocniczych na sygnale SDI i może konwertować w górę obraz w rozdzielczości SD, aby wyświetlać go automatycznie na ekranie o rozdzielczości Full HD. Jest to osiągane poprzez dostosowanie rozdzielczości i proporcji obrazu.< br>
  * Obsługa przez V1.1

  ** Obsługiwane są tylko sygnały 3G/HD-SDI i dual-link HD-SDI.

  *** Obsługiwane są tylko sygnały SD-SDI.

  Wyświetlanie siatki, dwa znaczniki środka i funkcje obracania*

  Funkcja wyświetlania siatki wyświetla wiele pionowych i poziomych linii, co pomaga użytkownikom w sprawdzeniu kompozycji obrazu. Oprócz standardowego znacznika środka 1 dostępny jest także znacznik środka 2. Ten drugi znacznik umożliwia łatwiejsze sprawdzenie ostrości środkowej części. Funkcja obracania (Flip) umożliwia odwrócenie obrazu do normalnego widoku, pionowo lub poziomo.

  * Obsługa przez V1.1

  Ustawienie Power-on i port USB 2.0 do zasilania (+5 V, 500 mA)*

  Ustawienie Power-on umożliwia użytkownikom dokonanie wyboru podczas uruchamiania monitora; do dostępnych opcji należą ostatnia pamięć, ustawienia użytkownika i ustawienia fabryczne. Użytkownicy mogą szybko i precyzyjnie ustawić monitor. Funkcja ta jest bardzo użyteczna w przypadku wynajmowanego sprzętu. Ponadto port USB 2.0 może dostarczać zasilanie 5 V do zewnętrznych urządzeń.

  * Obsługa przez V1.1

  Ustawienia użytkownika z blokadą hasłem i szybkie przejście do konfiguracji klawiszy funkcyjnych*

  Gdy ten sam monitor jest używany przez wielu użytkowników, każdy z nich może zapisać swoje dane ustawień i w razie potrzeby przywrócić te dane. Uwalnia to użytkownika od czasochłonnego i powtarzalnego zadania wprowadzania ustawień. Gdy ten sam monitor jest używany przez wielu użytkowników, każdy użytkownik może zarejestrować swoje hasło dla temperatury barwowej i danych ustawień użytkownika. Dzięki temu użytkownik może prawidłowo wywołać poprzednie dane ustawień użytkownika, a ponadto informacje o ustawieniach są zabezpieczone przed nieuprawnionym użyciem. W celu poprawy szybkości konfiguracji klawiszy F użytkownik może szybciej przejść do ekranu menu ustawień, naciskając kilkakrotnie klawisz funkcyjny.

  * Obsługa przez V1.1


 • Optymalna konwersja I/P o niskim opóźnieniu

  System konwersji I/P zapewnia automatycznie zoptymalizowane przetwarzanie sygnału w zależności od sygnałów wejściowych, charakteryzujące się niskim opóźnieniem (mniej niż 0,5 pola). Jest to pomocna funkcja podczas edycji i monitorowania szybko zmieniających się obrazów oraz przy synchronizacji dźwięku z obrazem.

  Narzędzie do aktualizacji oprogramowania układowego wielu monitorów*

  Oprogramowanie układowe wielu monitorów z serii PVM-A i LMD-A podłączonych do tej samej sieci Ethernet można zaktualizować, wykonując prostą czynność. Jest to wydajne rozwiązanie dla dużej infrastruktury.

  * Obsługa przez V1.1

Monitor dostępny jest w naszym sklepie

Parametry obrazu

Panel Panel OLED
Rozmiar obrazu (przekątna) 623,4 mm (24 5/8 cala)
Efektywny rozmiar obrazu (w poziomie × w pionie) 543,4 x 305,6 mm (21 1/2 x 12 1/8 cala)
Rozdzielczość (poziomo x pionowo) 1920 x 1080 pikseli (Full HD)
Proporcje 16:9
Układ sterujący panelem 10-bitowy RGB
Kąt widzenia (specyfikacja panelu) 89°/89°/89°/89° (typowy) (w górę/dół/lewo/prawo przy współczynniku kontrastu > 10:1)

Wejście

Wejście kompozytowe BNC (x1), 1,0 Vp-p ±3 dB z synchronizacją ujemną
SDI Wejście BNC (x2)
Wejście HDMI HDMI (x1) (zgodne z HDCP)
Wejście audio Gniazdo stereofoniczne minijack (x1), -5 dBu, 47 kΩ lub więcej
Równoległe złącze zdalnego sterowania 8-stykowe złącze modułowe RJ-45 (x1) (z możliwością przypisywania styków)
Szeregowe złącze zdalnego sterowania (LAN) Złącze modułowe RJ-45 (x1) (Ethernet, 10BASE-T/100BASE-TX)
Wejście DC

Wyjście

Wyjście kompozytowe BNC (x1), z pętlą zwrotną, z automatycznym terminatorem 75 Ω
Wyjście SDI BNC (x2)
Amplituda sygnału wyjściowego: 800 mVp-p ±10%
Impedancja wyjściowa: 75 Ω, sygnał niezbalansowany
Monitor audio Wyjście Gniazdo mini jack stereo (x1)
Głośnik (wbudowany) Wyjście 1,0 W (monofoniczny)
Wyjście słuchawkowe Gniazdo mini jack stereo (x1)

Dane ogólne

Zasilanie Prąd przemienny od 100 V do 240 V, od 1,3 A do 0,6 A, 50/60 Hz
Pobór mocy Ok. 115 W (maks.)
Ok. 80 W (przeciętny pobór mocy w domyślnym stanie)
Temperatura pracy Od 0°C do 35°C
Zalecana: od 20°C do 30°C
Wilgotność w środowisku pracy Od 30% do 85% (bez kondensacji)
Temperatura podczas pracy Od –20°C do +60°C
Wilgotność podczas przechowywania/transportu Od 0% do 90%
Ciśnienie podczas pracy/ przechowywania/transportu Od 700 do 1060 hPa
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 581,0 x 386,6 x 65,5 mm* (bez nóżek monitora)
581,0 x 409,1 x 165,0 mm (z nóżkami monitora)
Waga Ok. 6,1 kg
W zestawie Akcesoria Przewód zasilania prądem przemiennym (1),
Uchwyt do wtyczki zasilania (1),
Wskazówki wstępne (1),
Płyta CD-ROM (1)
Opcjonalne akcesoria Stojak na monitor SU-561,
Zestaw ochronny BKM-PP25
*Bez elementów wystających.
Share Button
Sparkal 5mg 50mg
Aciloc 300 mg uses
Kenalog 40 mg injection
Paddy mcguinness abba
Glycerin 2mg
Landi 28 zu verkaufen
Amlopres 5mg medicine
Insider kaufen aktien
Aquarius heaven can't buy love lyrics
Flanax 220 mg