Letni Cashback na PXW-X70

Zakup kwalifikującego się Produktu w Okresie promocji uprawnia do otrzymania premii cash back, zgodnie z poniższą tabelą.

Data rozpoczęcia (najwcześniejsza dozwolona data faktury potwierdzającej zakup produktu): 07/06/2017
Data zakończenia (najpóźniejsza dozwolona data faktury potwierdzającej zakup produktu): 30/09/2017
Data zakończenia przyjmowania on-line wniosków o premię cash back: 31/10/2017

Kwalifikujące się produkty i wysokość premii cash back w podziale na kraje uczestników


Jak wziąć udział w promocji:

1. Dokonaj zakupu kwalifikującego się produktu w okresie promocji.
2.Zeskanuj fakturę.
3.Zrób zdjęcie numeru seryjnego produktu.
4.Przygotuj dane rachunku bankowego. Szczegóły dotyczące formatów IBAN i BIC można znaleźć w sekcji „Najczęstsze pytania”. Nie używaj spacji.
5.Kliknij tutaj i wypełnij formularz udziału.
6.W ramach tego procesu otrzymasz:
1.13-cyfrowy kod rejestracyjny rozpoczynający się od 146759…
2. E-mail potwierdzający z informacją, że wniosek został zaakceptowany, wymaga uzupełnienia lub został odrzucony
3.W przypadku akceptacji wniosku otrzymasz potwierdzenie, że premia zostanie wkrótce przekazana na konto.

Z promocji mogą skorzystać tylko Użytkownicy końcowi mieszkający lub mający siedzibę i posiadający rachunek bankowy w wymienionych poniżej krajach. Wypłata premii cash back nastąpi we wskazanych poniżej walutach, odpowiednio do kraju, w którym znajduje się siedziba wnioskodawcy.

Jak wziąć udział w promocji

Share Button
Download serial india chandra nandini
Serialstream.h download
Wall-e movie download 1080p
L'obs pdf download
Download file http python
Download crack minecraft
Free download xbox games for android
Download manual profiles xcode
Download serial veera
How to download crack apk