Letni Cashback na PXW-X70

Zakup kwalifikującego się Produktu w Okresie promocji uprawnia do otrzymania premii cash back, zgodnie z poniższą tabelą.

Data rozpoczęcia (najwcześniejsza dozwolona data faktury potwierdzającej zakup produktu): 07/06/2017
Data zakończenia (najpóźniejsza dozwolona data faktury potwierdzającej zakup produktu): 30/09/2017
Data zakończenia przyjmowania on-line wniosków o premię cash back: 31/10/2017

Kwalifikujące się produkty i wysokość premii cash back w podziale na kraje uczestników


Jak wziąć udział w promocji:

1. Dokonaj zakupu kwalifikującego się produktu w okresie promocji.
2.Zeskanuj fakturę.
3.Zrób zdjęcie numeru seryjnego produktu.
4.Przygotuj dane rachunku bankowego. Szczegóły dotyczące formatów IBAN i BIC można znaleźć w sekcji „Najczęstsze pytania”. Nie używaj spacji.
5.Kliknij tutaj i wypełnij formularz udziału.
6.W ramach tego procesu otrzymasz:
1.13-cyfrowy kod rejestracyjny rozpoczynający się od 146759…
2. E-mail potwierdzający z informacją, że wniosek został zaakceptowany, wymaga uzupełnienia lub został odrzucony
3.W przypadku akceptacji wniosku otrzymasz potwierdzenie, że premia zostanie wkrótce przekazana na konto.

Z promocji mogą skorzystać tylko Użytkownicy końcowi mieszkający lub mający siedzibę i posiadający rachunek bankowy w wymienionych poniżej krajach. Wypłata premii cash back nastąpi we wskazanych poniżej walutach, odpowiednio do kraju, w którym znajduje się siedziba wnioskodawcy.

Jak wziąć udział w promocji

Share Button